Fronesis nr 48-49” style=

Det universella

Genom historien har emancipatoriska kamper alltid byggt på universalistiska föreställningar och mål. Men hur står det i dag till med de politiska och moraliska anspråk som framställs i namn av det allmänmänskliga – i en tid då det mobiliseras kring nationalstatens, folkgemenskapens och det religiösa samfundets särart? I Fronesis nr 48–49 uppmärksammas kraften i att tala om det universella.

Texter av:
Aijaz Ahmad, China Miéville, Inger Christensen, Étienne Balibar, C. L. R. James, Chana Morgenstern, Rosa Luxemburg, Vivek Chibber, Mahdi Amil, Karin Zackari m.fl.
Läs mer här

Nyheter

Senast numret digitalt

Nu finns Fronesis nr 48-49 “Det universella” att köpa digitalt via Qiozk!

Samtal om "Det universella" på Aspuddens bokhandel

Onsdagen den 11 mars deltar Fronesis-medlemmarna och tillika redaktörerna för Fronesis nr 48-49 “Det universella”, Shabane Barot och Sam Carlshamre, i ett samtal på Aspuddens bokhandel. Samtalet utgår vårt senaste nummer.

Fler deltagare tillkommer.

För mer info

Recension av Krisnumret i VK

“Tidskriften Fronesis senaste nummer ger ett välbehövliga perspektiv åt samtidens diskussioner om kriser, inklusive såväl som exklusive dess mest kontroversiella teser”

Erik Persson, 2014-12-03 i Västerbottens-kuriren

Recension av senaste numret i Helsingborgs Dagblad

“År 2008 small det igen: den amerikanska bolåneballongen och kapitalismen gick in i ännu en kris. Den femte riktigt allvarliga på 90 år. Var det olyckliga omständigheter? Hade krisen kunnat undvikas? Nej! lyder det unisona svaret när Fronesis kastar sig ut i det marxistiska bollhavet och samlar en rad texter under temat Kris.

Författarna i de 13 kapitlen är nog oense om ett och annat i sina teoribildningar, men på en punkt är de rörande överens: kapitalismen skapar sina egna kriser.”
Emil Schön, Helsingborgs Dagblad 28 juli 2014

Pressröster

”Fronesis har med sin odogmatiska marxism och teoretiska uppriktighet utvecklats till ett helgjutet och receptivt analysorgan för det tidiga 2000-talet.”

Johan Östling
Svenska Dagbladet 11/9 2007

Nyhetslista

Skriv upp dig på vår nyhetslista så håller du dig alltid uppdaterad om nya nummer och seminarium.

Kontakt

Adress:Tidskriftsföreningen Fronesis
Box 4319, 203 14 MALMÖ
Besöksadress:Södra Förstadsgatan 18, Malmö
Telefon: 040-232001
Epost: info[at]fronesis.nu

Medlem av tidskriftsnätverket

Hitta Fronesis på Facebook och Twitter:
Fronesis på Facebook Fronesis på Twitter