Fronesis nr 44-45

Psyket

Vi påminns ständigt om att vi kan bli bättre versioner av oss själva. Vi kan anlita en coach, gå i terapi eller skriva in oss på en kurs i mindfulness. I Fronesis nr 44-45 granskar vi psyket närmare. Hur ser förhållandet ut mellan psykologi och kapitalism? Hur kommer det sig att motstånd mot ojämlikhet och underordning oftast uteblir? Vilken roll kan psykoanalysen spela för kritisk samhällsteori och emancipatoriska rörelser?

Texter av:
Jessica Benjamin, Eli Zaretsky, Lee Edelman, Emma Engdahl, Eva Illouz, Axel Honneth, Yannis Stavrakakis, Lene Auestad, Iréne Matthis, Diana Mulinari m.fl.
Läs mer här

Nyheter

Hemlöshet, kön och politik på Feministiskt Forum 2014

Fronesis arrangerar tillsammans med ABF Stockholm ett samtal om Hemlöshet, kön och politik på årets Feministiskt Forum i Stockholm.


Hemlöshet är ett växande problem i dagens Sverige. Med utgångspunkt i Fronesis nr 42-43 diskuterar vi villkoren för personer som saknar bostad, särskilt kvinnor, EU-migranter
och papperslösa. Hur ser synen på och situationen för hemlösa ut idag, och hur kan den skilja sig åt beroende på kön eller migrationsstatus? Finns det ett särskilt behov av skydd och stöd baserat på kön? I vilken mån utformas politiken och stödet till hemlösa utifrån en genusanalys som tar hänsyn till olika maktdimensioners inverkan på människors liv?


Medverkande: Trifa Shakely, socionom, skribent och initiativtagare till Ain’t I a Woman-kampanjen om papperslösa kvinnors rätt till skydd; Annette Rosengren, fil. dr i etnologi och författare som bland annat forskat om hemlöshet samt Anna Johansson, socialchef vid Stockholms Stadsmission som ger stöd och råd till EU-migranter. Moderator: Somar Al Naher, journalist och medlem i Fronesis redaktionskommitté.


Plats: ABF-huset, Erlandersalen
Tid: 10.00-11.15

Fronesis nya nummer recenseras i DN

”Medan mattrender, modenormer och inredningsstilar kommer och går, kan man säga att medelklassens känsloliv består. Så har också, som påpekas i inledningskapitlet, 1900-talet ibland beskrivits som psykologins århundrade. Det vore för tidigt att säga att det nya seklet skulle ha frigjort sig från det gamla vad gäller upptagenheten av det individuella psyket.
Fronesis zoomar både ut och in psykbegreppen och temanumret är som helhet oerhört intressant. Som läsare pendlar man mellan att söka spegling i texter om till exempel kärlekens utformning, vidare till studier av det (obehagligt) nära sambandet mellan psykoanalysens och kapitalismens framväxt.”
Malin Ullgren, Dagens Nyheter 20 december 2013

Anita Nybergs text nu nedladdningsbar

60 000 förväntade nya arbetstillfällen blev runt 6000 nya jobb. Nu finns Anita Nybergs utredande text om RUT-avdraget som gratis läsning via hemsidan. Det är det närmaste vi kommer en utredning av RUT-avdraget, så vi rekommenderar varmt denna angelägna läsning. Klicka på PDF-symbolen i innehållsförteckningen!


Hushållet i RUT-avdragets tid på Socialistiskt Forum 2013

På Socialistiskt Forum 2013 den 23 november arrangerar Fronesis ett samtal om hushållsarbete och RUT, utifrån vårt senaste nummer Hemmet och bostaden.

Sex år efter införandet av RUT-avdraget 2007 har den samhälleliga debattens strålkastare allt mer riktats mot hushållstjänstemarknaden. Om vi idag tittar på skattelättnadernas effekter – vad får vi syn på? Hur talar vi om hushållsnära tjänster? Vilka maktstrukturer upprätthåller de? De villkor som människorna – både anställda och konsumenter – inom denna vidgade marknad agerar utifrån belyses i en diskussion om hushållets roll i vårt samhälle.

Medverkande: Anita Nyberg, nationalekonom och professor emerita i genusvetenskap,
Emma Strollo, fil.dr. i genusvetenskap,
Rebecka Bohlin, frilansjournalist och författare,
Catharina Calleman, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och redaktör för antologin Rena hem på smutsiga villkor. Moderator: Sonja Schwarzenberger, Arena Opinion.

Plats: ABF-huset, Hedénsalen
Tid: 15.30-16.45

Rätten till bostad på Folkets scen i Göteborg 18/11

Utifrån Fronesis senaste nummer 42-43 Hemmet och bostaden samtalar forskare och aktivister kring bostadspolitiken idag på Folkets scen i Göteborg.

För flera generationer är tröskeln in på bostadsmarknaden alldeles för hög. Osäkra kontrakt, orimliga krav från hyresvärdar och långa köer i de kommunala bostadsbolagen är dagens realitet. Ett samtal om bostad, hyresrättens ställning, renoveringsnoja, allmännyttan, nyliberaliseringen av bostadspolitiken och gentrifiering. Färska göteborgsexempel.

Eric Clark professor kulturgeografi
Lina Glans ordf. jagvillhabostad.nu
Anna Lönn Lundbäck regionchef Hyresgästföreningen Västra Sverige
Ingrid Sahlin professor socialt arbete, docent sociologi
Anders Törnquist sociolog, föreståndare Centrum för urbana studier Hammarkullen

Måndag 18 november 2013, kl 18.00
Folkteaterns foajé, Olof Palmes plats, Göteborg

Pressröster

”Fronesis har med sin odogmatiska marxism och teoretiska uppriktighet utvecklats till ett helgjutet och receptivt analysorgan för det tidiga 2000-talet.”

Johan Östling
Svenska Dagbladet 11/9 2007

Nyhetslista

Skriv upp dig på vår nyhetslista så håller du dig alltid uppdaterad om nya nummer och seminarium.

Kontakt

Adress:Tidskriftsföreningen Fronesis
Box 4319, 203 14 MALMÖ
Besöksadress:Södra Förstadsgatan 18, Malmö
Telefon: 040-232001
Epost: info[at]fronesis.nu

Medlem av tidskriftsnätverket

Hitta Fronesis på Facebook och Twitter:
Fronesis på Facebook Fronesis på Twitter